Spackling

När vi spacklar använder vi oftast pumpar till hjälp. Dels för att det ofta är flera eller större ytor som ska spacklas, men framförallt för att det sparar våra kroppar. Man slipper tunga lyft och långa transporter med skvalpande hinkar.

 

Vi spacklar åt både oss själva och andra företag.

 

Vår pump är tillverkad av Nordic Pump i Hedemora.

 

Här kan ni besöka deras hemsida.

 

 

Klicka för större bilder!

Flytspackel

 

Flytspackel är det vanligaste vi använder pumparna till. Det är oftast det självklara valet när man ska fallspackla då det har god formbarhet. Även självnivellerande spackel, som planar ut av sig självt, är vanligt på t.ex. större golvytor innan det ska läggas parkett eller matta. Den större pumpen klarar att transportera flytspackel 7 våningar upp, medan den mindre transportören lyfter spacklet 4 våningar. Detta underlättar naturligvis vid större byggen eller renoveringar när man väldigt sällan behöver flytta pumpen eller bara stå nere på gatan utan att bära upp allt material och vatten samt alla tunga verktyg.

 

 

EPS Lättbetong

 

Med pumpen kan man också transportera EPS lättbetong. En gjutmassa baserad på cement och EPS-kulor av plast. Bärigheten i bruket tillsammans med den låga vikten gör att EPS är en utmärkt produkt för att t.ex. gjuta på träbjälklag eller i badrum som inte är dimensionerade för högre belastning.

 

 

Kontakta Peter för offert.